ילקוט הפרסומים

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "ילקוט הפרסומים" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​​​

שימו לב: זמן החיפוש במאגר לוקח זמן מכיוון שמתבצע חיפוש במאגר גדול
חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 200 פרסומים אחרונים
 
חוברת 7919| התשעח| תאריך פרסום: 16-08-2018
רשימת הגורמים הריכוזיים לפי החוק לקידום התחרות לצמצום הריכוזיות 10862
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 10863
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 10910
הודעות מאת הציבור 10911
חוברת 7920| התשעח| תאריך פרסום: 16-08-2018
הודעות מאת הרשם לענייני ירושה 10938
הודעות מאת הכונס הרשמי 10990
חוברת 7918| התשעח| תאריך פרסום: 16-08-2018
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה - הודעות מאת הוועדות המחוזיות 10854 הודעות מאת הוועדות המקומיות 10857
חוברת 7917| התשעח| תאריך פרסום: 15-08-2018
רשימת חברי האסיפה הבוחרת את חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל 10850
הודעות מאת הציבור 10852
חוברת 7916| התשעח| תאריך פרסום: 15-08-2018
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה -
הודעה מאת רשות רישוי למיתקני גז טבעי 10838
הודעות מאת הוועדות המחוזיות 10838
הודעות מאת הוועדות המקומיות 10845
חוברת 7915| התשעח| תאריך פרסום: 15-08-2018
הודעה על חילופים של חברי הכנסת 10818
מינוי רשמי הוצאה לפועל 10818
מינוי יושבת ראש ועדת ערעור לפי חוק נכי המלחמה בנאצים ולפי חוק בתי דין מינהליים 10818
הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין 10818
הודעה על הסמכת פקחים בעיריית תל–אביב-יפו לפי החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) 10819
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 10820
הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 10821
הודעות מאת הציבור 10822
חוברת 7914| התשעח| תאריך פרסום: 14-08-2018
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה - הודעות מאת הוועדות המחוזיות 10802 הודעות מאת הוועדות המקומיות 10810
חוברת 7913| התשעח| תאריך פרסום: 14-08-2018
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט לצורך תמיכה באירועי ספורט בין–לאומיים בארץ 10790
הודעות על פטור מאישור הסדר כובל לפי חוק ההגבלים העסקיים 10794
הודעות מאת הציבור 10796
חוברת 7912| התשעח| תאריך פרסום: 13-08-2018
הודעות על הרשאות לפי חוק נכסי המדינה 10770
מינוי יושבת ראש בוועדה לעניין פטור מחובת דיווח לפי חוק העונשין 10779
מינוי רשמת העובדים הסוציאליים 10779
תיקון הודעה בדבר הגשת כתבי בי–דין אלקטרוניים בבית המשפט העליון 10779
מינוי עוזרי פקיד שומה לפי פקודת מס הכנסה 10780
הסמכת מנהלת לפי תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת בהמות) 10780
תיקון הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות 10780
הודעות בדבר הסמכת פקחים לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים) (קריית שמונה, עמק חפר, אליכין) 10780
הודעה על בקשה לחידוש רישום במקרקעין 10781
הודעות מאת הציבור 10781
חוברת 7911| התשעח| תאריך פרסום: 12-08-2018
הודעות לפי פקודת השותפויות בדבר -
רישום שותפויות (מ–9 11 2017 עד 8 4 2018) 10630
הצטרפות שותף (מ–9 11 2017 עד 8 4 2018) 10631
פרישת שותף (מ–9 11 2017 עד 8 4 2018) 10640
רישום שותפויות (מ–8 4 2018 עד 1 5 2018) 10641
הצטרפות שותף (מ–8 4 2018 עד 1 5 2018) 10642
פרישת שותף (מ–8 4 2018 עד 1 5 2018) 10672
רישום שותפויות (מ–1 5 2018 עד 3 6 2018) 10674
הצטרפות שותף (מ–1 5 2018 עד 3 6 2018) 10676
פרישת שותף (מ–1 5 2018 עד 3 6 2018) 10716
רישום שותפויות (מ–3 6 2018 עד 1 7 2018) 10719
הצטרפות שותף (מ–3 6 2018 עד 1 7 2018) 10721
פרישת שותף (מ–3 6 2018 עד 1 7 2018) 10765
12345678910...