ספר החוקים

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "ספר החוקים" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​

חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 58 פרסומים אחרונים
 
חוברת 2750| התשעח| תאריך פרסום: 29-07-2018
חוק תיירות מרפא, התשע"ח-2018 964
תיקון עקיף:
פקודת בריאות העם, 1940 - מס' 32
חוברת 2749| התשעח| תאריך פרסום: 29-07-2018
חוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום (תיקון), התשע"ח-2018 948
תיקון עקיף:
חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 - מס' 118
חוק פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס' 6), התשע"ח-2018 951
תיקונים עקיפים:
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 - מס' 94
חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 - מס' 58
חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 - מס' 119
חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 - מס' 5
חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014 - מס' 6
חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו-2016
חוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות), התשע"ז-2017
חוברת 2748| התשעח| תאריך פרסום: 26-07-2018
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 248), התשע"ח-2018 940
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 249), התשע"ח-2018 940
חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון מס' 2), התשע"ח-2018 941
חוברת 2747| התשעח| תאריך פרסום: 26-07-2018
חוק משק החשמל (תיקון מס' 16 והוראת שעה), התשע"ח-2018 924
תיקונים עקיפים:
חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998 - מס' 8
חוק משק הגז, התשס"ב-2002 - מס' 8
חוברת 2746| התשעח| תאריך פרסום: 26-07-2018
חוק הסמים המסוכנים (עבירת קנס מיוחדת - הוראת שעה), התשע"ח-2018 916
תיקונים עקיפים:
פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 - מס' 15
חוק סדר הדין הפלילי [נוסח חדש], התשמ"ב-1982 - מס' 84
חוברת 2745| התשעח| תאריך פרסום: 26-07-2018
חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 83), התשע"ח-2018 908
חוק המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון (תיקון), התשע"ח-2018 909
חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 8) (תיקון), התשע"ח-2018 910
תיקון עקיף:
חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד-2014 - מס' 9
חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 20 - הוראת שעה), התשע"ח-2018 911
חוק בתי משפט לעניינים מינהליים (תיקון מס' 117), התשע"ח-2018 912
חוברת 2743| התשעח| תאריך פרסום: 26-07-2018
חוק–יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי 898
חוברת 2742| התשעח| תאריך פרסום: 26-07-2018
חוק העונשין (תיקון מס' 133 - הוראת שעה), התשע"ח-2018 886
חוק העונשין (תיקון מס' 134), התשע"ח-2018 887
חוק שחרור על–תנאי ממאסר (תיקון מס' 17 - הוראת שעה), התשע"ח-2018 888
תיקונים עקיפים:
חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001 - מס' 13
חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006 - מס' 5
חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 - מס' 21
חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום) (תיקון מס' 4), התשע"ח-2018 894
חוברת 2744| התשעח| תאריך פרסום: 26-07-2018
**הקובץ הועלה מחדש**
חוק־יסוד: הממשלה (תיקון מס' 7) 900
חוק שירות אזרחי (תיקון מס' 3), התשע"ח-2018 900
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 51 והוראת שעה), התשע"ח-2018 901
תיקון עקיף:
חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד-1994 - מס' 13
חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים, התשע"ח-2018 902
תיקונים עקיפים:
פקודת העיריות - מס' 147
פקודת המועצות המקומיות - מס' 73
חוק הגבלות על משך השעיה של עובד גוף ציבורי עקב הליכים פליליים, התשע"ח-2018 905
תיקון עקיף:
חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963 - מס' 17
חוברת 2740| התשעח| תאריך פרסום: 25-07-2018
**הקובץ הועלה מחדש**
חוק הירושה (תיקון מס' 17), התשע"ח-2018 866
תיקון עקיף:
חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 - מס' 61
123456