ספר החוקים

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "ספר החוקים" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​

חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 40 פרסומים אחרונים
 
חוברת 2757| התשעט| תאריך פרסום: 11-11-2018
חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 63), התשע"ט-2018 50
תיקון עקיף:
פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981 - מס' 31
חוברת 2756| התשעט| תאריך פרסום: 08-11-2018
חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות (תיקון מס' 5) (תיקון), התשע"ט-2018 48
חוברת 2755| התשעט| תאריך פרסום: 07-11-2018
**הקובץ הועלה מחדש**
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 125), התשע"ט-2018 40
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 38), התשע"ט-2018 40
תיקונים עקיפים:
חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 - מס' 62
חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 - מס' 20
פקודת המסים (גבייה) - מס' 11
חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (תיקון מס' 15), התשע"ט-2018 43
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 54 והוראת שעה), התשע"ט-2018 44
חוברת 2754| התשעט| תאריך פרסום: 04-11-2018
חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 22 - הוראת שעה), התשע"ט-2018 38
תיקון טעות בחוק פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס' 6), התשע"ח-2018
חוברת 2753| התשעט| תאריך פרסום: 31-10-2018
חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018 14
תיקונים עקיפים:
פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) - מס' 31
חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965 - מס' 7
חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 - מס' 22
חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992 - מס' 15
חוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס-2000 - מס' 6
חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 - מס' 120
חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום), התש"ס-2000 - מס' 5
חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001 - מס' 10
חוברת 2752| התשעט| תאריך פרסום: 29-10-2018
חוק עידוד תרומות מזון, התשע"ט-2018 10
חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 33), התשע"ט-2018 11
חוברת 2751| התשעט| תאריך פרסום: 17-10-2018
חוק הקולנוע (תיקון מס' 5), התשע"ט-2018 2
חוברת 2750| התשעח| תאריך פרסום: 29-07-2018
חוק תיירות מרפא, התשע"ח-2018 964
תיקון עקיף:
פקודת בריאות העם, 1940 - מס' 32
חוברת 2749| התשעח| תאריך פרסום: 29-07-2018
חוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום (תיקון), התשע"ח-2018 948
תיקון עקיף:
חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 - מס' 118
חוק פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס' 6), התשע"ח-2018 951
תיקונים עקיפים:
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 - מס' 94
חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 - מס' 58
חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 - מס' 119
חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 - מס' 5
חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014 - מס' 6
חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו-2016
חוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות), התשע"ז-2017
חוברת 2748| התשעח| תאריך פרסום: 26-07-2018
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 248), התשע"ח-2018 940
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 249), התשע"ח-2018 940
חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון מס' 2), התשע"ח-2018 941
1234